گیاهان دارویی

این دوره از اولین دوره های آموزشی کارشناسی پیوسته مهندسی تولیدات گیاهی- گیاهان داروئی و معطر است که فارغ التحصیلان با دستیابی به دانش لازم و کسب مهارت های علمی قادر خواهند بود در زمینه احداث و مدیریت مزرعه گیاهان داروئی و همچنین اصلاح ژنتیکی و بهره برداری از محصولات فرعی جنگلها و مراتع در زمینه گیاهان داروئی و معطر در مناطق مختلف کشور مشغول به خدمت شوند.
 
هدف رشته:
1– کشت، پرورش و اهلی کردن گیاهان داروئی و معطر
2 – اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه گیاهان داروئی و معطر
3– برنامه ریزی تولید گیاهان داروئی و معطر
4– نظارت بر واحدهای تولید گیاهان داروئی و معطر
5– جمع آوری و برداشت گیاهان داروئی و معطر
6 – سرپرستی مزارع و واحدهای تولید بذر و نهال گیاهان داروئی و معطر
7 – فعالیت های به نژادی گیاهان داروئی در جهت افزایش مواد موثر داروئی
 
ضرورت و اهمیت رشته:
اهمیت گیاهان داروئی از آنجا آغاز شد که این گیاهان در اقالیم و محیط های گوناگون بصورت انبوه با گونه های مختلف در اکثر مناطق ایران انتشار دارند.لذا با توجه به اینکه از نیمه دوم قرن اخیر، تحقیقات فارمودینامیک وسیعی روی گیاهان داروئی در بیشتر کشورهای جهان انجام گرفته و به ویژه در چند سال اخیر کشفیات مهمی روی ترکیبات ناشناخته گیاهان مذکور حاصل شده و بر این اساس داروهای فراوانی تهیه و به بازار عرضه گردیده است. و به همین دلیل راه اندازی رشته گیاهان داروئی و مطالعه دقیق تر آنها به منظور پی بردن به ارزش بهداشتی و شناسایی ژرم پلاسم های داروئی بومی طبیعت ایران و عملیات اصلاحی و به زراعی و اهلی کردن آن کاملاً ضروری است. از این راه می توان الگوهای مناسبی از گونه های دارویی بومی ایران را منطبق با عرصه های کم بهره کشور ارائه داد.


سیلابس رشته گیاهان دارویی