مهندسی منابع طبیعی

این گروه در سال 1389 با ایجاد رشته کارشناسی ناپیوسته احیاء و بهره برداری از مناطق بیابانی و با توجه به اهمیت حفظ، احیاء و بهره برداری مناسب از منابع طبیعی، به منظور تربیت نیروی متخصص در زمینه مدیریت مراتع، آبخیزها و بیابان های کشور راه اندازی شد. این گروه هم اکنون  دارای رشته ها و مقاطع ذیل می باشد:
مهندسی بیابان زدایی در مقطع کارشناسی ارشد (1391)
مهندسی مدیریت مناطق خشک و بیابانی در مقطع کارشناسی (1392)
مهندسی مرتع و آبخیزداری در مقطع کارشناسی (1392)
احیاء و بهره برداری از مناطق خشک در مقطع کارشناسی ناپیوسته (1389)
 
هدف از تشکیل این گروه، تربیت نیروی انسانی متخصص در امور مربوط به بیابان‌زدایی، بهره‌برداری اصولی از منابع موجود در شرایط خشک و بیابانی، جلوگیری از فرسایش خاک، تخریب سرزمین، بیابان‌زایی و مهاجرت بی‌رویه ساکنان مناطق خشک و نیمه خشک است. با توجه به اینکه  ايران با 1/2 درصد خشكي هاي جهان، 2/4 درصد پديده‌هاي بياباني فاقد پوشش و 08/3 درصد مناطق بياباني جهان را در خود جای داده است. 61 درصد از مساحت کشور در اقليم خشك و فراخشك قرار دارد كه 1/3 برابر درصد جهاني (6/ 19درصد) است. 20 ميليون هكتار از اكوسيستم بيابان تحت تأثير فرسايش بادي است. از این مقدار 4/6 ميليون هكتار در محدوده كانون‌هاي بحراني است كه در 182 منطقه، 97 شهرستان و 18 استان كشور پراكنده است. چنین شرایطی باعث شده که بيش از 20 درصد مساحت كشور را اراضی بيابانی تشكيل دهند. در حال حاضر سرانه بيابان در كشور 5/0 هكتار است، در حاليكه سرانه جهاني آن 22/0 هكتار مي‌باشد.، لازم است افرادی تربیت شوند که با استفاده از دانش و تجربیات خود بتوانند از امکانات خاص این مناطق به بهترين شكل استفاده نمایند و با برنامه‌ریزی برای ایجاد و احیاء پوشش گیاهی مناسب در منطقه، از رشد شرایط نامناسب اکولوژیکی جلوگیری نمایند و قادر باشند، زمینه ایجاد کار و تولید را در مناطق خشک فراهم سازند. هر چند سال‌هاست که این رشته تحصیلی در مقطع کارشناسی‌ارشد برخی از دانشگاه‌های کشور تدریس می‌شود ولی این رشته در مقطع کارشناسی نسبتا نوپا و تازه تاسیس است.
 دانش آموختگان این رشته با کسب آموزش‌های لازم و همچنین تجربه قادر خواهند بود در ادارات منابع طبیعی شهرستان‌ها، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل‌ها مراتع و آبخیزداری، مراکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، هنرستان های کشاورزی، شرکت‌های مهندسین مشاور و سازمان‌های بین المللی نظیر UNDP و UNEP مشغول به فعالیت شوند.

سیلابس رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
سیلابس رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش مدیریت مناطق خشک و بیابانی
سیلابس رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش مهندسی بیابان زدایی
سیلابس رشته مهندسی منابع طبیعی- گرایش مرتع و آبخیزداری