ریاست

آقای دکتر علیرضا شهریاری
دانشیار علوم زیست محیطی
دانشگاه فرانس کنته فرانسه

تلفن: 37630096-054
نمابر: 37630093-054
رایانامه: 


 

دكتر علیرضا شهریاری دانشيار گروه مرتع آبخیزداری دانشكده منابع طبیعی دانشگاه زابل  است. وي در یکم شهریور 1345 در آمل بدنيا آمد و پس از گذران دوره هاي تحصيل ابتدائي و فراغت از دبيرستان وارد دانشگاه منابع طبیعی تهران شد. دكتر شهریاری در رشته جنگلداری آن دانشگاه موفق به اخذ مدرك كارشناسي در سال69 شد. سپس با ورود به دانشگاه گرگان به تحصيل در دوره كارشناسي ارشد پرداخت و در سال 1372 موفق به اخذ مدرك ارشدگردید. اشتياق به تحصيل علم ايشان را واداشت تا در رشته علوم زیست محیطی در گرایش اکوفیزیولوژی گیاهی دانشگاه فرانس كنته فرانسه ادامه تحصیل داده و در سال 1384 مدرك دكترا اخد نمايد. دكتر شهریاری هم اكنون داراي بیش از 100 مقاله علمي در مجلات معتبير داخلی و خارجی، تالیف و چاپ بیش از 10 کتاب، انجام بیش از 16 طرح تحقیقاتی و پژوهشی می باشد. ایشان به تدریس، راهنمایی و مشاوره دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های ایران و فرانسه نيز مي پردازد. وي داراي 22 سال سابقه مديريت موفق در صحنه هاي مختلف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مي باشد كه از آن جمله مي توان به موارد ذیل اشاره كرد:

1- حضور بیش از 16 ماه در جبهه و جنگ و طول دوران جنگ تحميلي
2- مسئول طرحهای جنگلداری گرگان (1370- 1373 )
3- معاون اداري و مالي دانشكده كشاورزي زابل (1375 -1377)
4- ناظر پروژه تثبيت شن در سيستان ( سازمان عمران سيستان1347 )
5- ناظر پروژه فضاي سبز اطراف مزارع در سيستان ( سازمان عمران سيستان 1374)
6- رئيس دانشكده هنر دانشگاه زابل از 1382 تا 1384
7- رئيس دانشكده فنی مهندسی دانشگاه زابل بطور همزمان با دانشکده هنر 1382 تا 1384
8- معاون اداری مالی دانشگاه زابل 1384تا 1385
9- قائم مقام دانشگاه زابل 1384تا 1385
10- رئيس دانشكده منابع طبيعي دانشگاه زابل 1386
11- عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه زابل
12- عضو کمیته منتخب دانشگاه
13- مدیر گروه مرتع و آبخیزداری دانشکده منابع طبیعی از 1385
14- عضو شورای پژوهشی حفا ظت محیط زیست استان
15- رئیس هئیت مدیره جامعه جنگلبانی استان 1388
16- عضو فعال انجمن جنگلبانی ایران
17- عضو شورای مرکزی بسیج اساتید
18- پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی در سال 1386
19- مشاور برتر دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه زابل 1388
20- استاد نمونه بسیجی استان در سال 1387
21- پژوهشگر برتر دانشکده منابع طبیعی در سال 1388
22- مدیر دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه 1390 
23- عضو هیات امنای دانشگاه سیستان و بلوجستان 1391
24- عضو هیات ممیزه دانشگاه سیستان و بلوجستان 1392
  
ایشان  هم اكنون با قبول مسئوليت سنگين ریاست مجتمع آموزش عالی سراوان برگ ديگري از دفتر سوابق اجرايي خود را ورق خواهد زد