کد38184 تاریخ انتشار06:52 - 1397/10/04 تعداد بازدید253    

همایش ملی ادبیات معاصر ایران

آدرس وب سایت  همایش ملی ادبیات معاصر ایران

محورهای همایش:

الف. جریان شناسی شعر معاصر ساختار شناسی و تحلیل محتوایی شعر دهه 60 - 90 بررسی شعر زنان دهه 60 - 90  آسیب شناسی شعر معاصر تحلیل گفتمان شعر معاصر روایت شناسی شعر معاصر زیباشناختی شعر معاصر زبان‌شناختی شعر معاصر بلاغت و تصویر در شعر معاصر شعر  معاصر و فرهنگ مردم تحلیل و بررسی شعر معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی شعر معاصر فارس ؛ شاعران فارس

ب. روایت شناسی داستان معاصر  ساختار شناسی و تحلیل محتوایی داستان دهه 90-60  بررسی داستان زنان دهه 60 - 90  آسیب شناسی داستان معاصر تحلیل گفتمان داستان معاصر روایت شناسی داستان معاصر زیباشناختی داستان معاصر زبان‌شناختی داستان معاصر بررسی ژانرهای  داستان معاصر؛ روستایی، شهری، اقلیمی و ....    داستان معاصر و فرهنگ مردم تحلیل و بررسی داستان معاصر با رویکرد نقد جامعه‌شناختی، روانشناختی، حماسی و اساطیری، مذهبی داستان معاصر فارس ؛ داستان‌نویسان فارس

ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات پایداری ساختار شناسی و تحلیل محتوایی ادبیات کودک و نوجوانفرم دریافت نظرات شما
نام شما: ایمیل:
نظر شما:*
سوال:* 4 + 3 =