کد31890 تاریخ انتشار10:14 - 1397/02/23 تعداد بازدید618    

دیدار ریاست مجتمع و جمعی از مدیران از خوابگاه های مجتمع به مناسبت هفته خوابگاه ها

    بسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی مجتمع، به مناسبت هفته خوابگاهها ریاست مجتمع به همراهی مدیر امور دانشجویی، معاون آموزشی و جمعی از مدیران از خوابگاه بازدید کردند. در این دیدار ریاست دانشگاه ضمن بازدید از امکانات خوابگاههای دخترانه و پسرانه در جمع این دانشجویان سخنرانی کرده و به سخنان دانشجویان متقابلا گوش فرا دادند . دانشجویان در زمینه اینترنت، سرویس های ایاب و ذهاب، غذا و خدمات سلف سرویس، تجهیزات سرمایشی گرماشی و امکانات ورزشی و برنامه های فرهنگی درخواستهایی داشتند که با توضیحات مدیر دانشجویی و مهندس هاشم پور مدیر خوابگاهها نهایتا ریاست مجتمع نیز قولهای مساعدی در این زمینه دادند. 
روابط عمومی مجتمع