کد31885 تاریخ انتشار00:39 - 1397/02/19 تعداد بازدید544    

انتصاب اعضاء حقیقی شورای نظارت و ارزیابی مجتمع

    بسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی، طی حکمی از طرف ریاست مجتمع، اعضاء حقیقی شورای نظارت و ارزیابی مجتمع به شرح ذیل منصوب گردید.
 1- جناب آقای دکتر محمدطاهر میرکزهی
2- جناب آقای دکتر حسن صالح
3- جناب آقای دکتر مجید کریمزاده
4- جناب آقای دکتر محمد رضا ساسولی
5- جناب آقای دکتر مجید جعفری
در این حکم آمده است، امید است با همفکری و بهره گیری از نظارت سایر اعضاء در جهت پیشبرد اهداف شورا موفق باشید.
روابط عمومی مجتمع