کد31883 تاریخ انتشار00:51 - 1397/02/23 تعداد بازدید555    

گزارش برگزاری انتخابات شورای صنفی و رفاهی مجتمع

بسمه تعالی
به گزارش روابط عمومی، در مورخ 97/02/19 انتخابات شورای صنفی و رفاهی با شرکت تعداد 15 نفر کاندیدا از بین دانشجویان مشغول به تحصیل در مجتمع برگزار گردید. که در پایان فرآیند انتخابات تعداد 494 عدد رای صحیح در مجموع اخذ گردید که از بین افراد فوق الذکر هفت نفر اول به عنوان اعضای اصلی و سه نفر به عنوان اعضای عدل بدل شورای صنفی و رفاهی انتخاب شدند که نتیجه به ترتیب اخذ رای به شرح ذیل اعلام می گردد.
- در پایان باید از زحمات اعضای اسبق شورای صنفی و رفاهی تقدیر و تشکر نمود که ما را در عرصه خدمت رسانی بهتر  به دانشجویان یاری نمودند.
1- اسماعیل رئیسی                                                        8- باقر دهقانبان
2- فائزه خالقدادی                                                          9- مجمدجواد بابری
3- عادل باهورزهی                                                        10- حسن کیان
4- احسان ایرندگانی                                                      11- سمانه بامری
5- حمزه هاشم زهی                                                      12- مهسا حمزه
6- سعید سعیدی فر                                                      13- نرگس جلالی
7- فاطمه احسانی مقدم                                                 14- علی فتوحیان
                                                                                      15- محمد صفی قلی پور