کد27868 تاریخ انتشار00:55 - 1397/01/22 تعداد بازدید536    

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397 مجتمع آموزش عالی

 
 
بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397 مجتمع آموزش عالی سراوان مصوب شورای آموزشی به شرح ذیل است.
نیمسال اول 98-1397
انتخاب واحد دانشجویان 97/2/29 الی 97/3/2
شروع و پایان کلاس­ها 97/6/31 الی 97/10/21
مهلت درخواست مرخصی تحصیلی در نیمسال دوم 97/7/1 الی 97/7/4
حذف و اضافه 97/7/1 الی 97/7/4
بررسی مشروطی نیمسال اول 97/7/7 الی 97/7/11
حذف واحدهای اضافه دانشجویان مشروطی 97/7/14 الی 97/7/16
آخرین مهلت اعلام دانشجویان با غیبت بیش از حد مجاز 97/10/7
ارزشیابی اساتید 97/9/15 الی 97/9/30
آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس 97/10/7
شروع امتحانات 97/10/22 الی 97/11/5
تاریخ امتحان پیش ترم 97/6/24 الی 97/6/25
مهلت درخواست حذف پزشکی 97/11/13 الی 97/11/14
 
 
  • دانشجو پس از دریافت کارنامه هر نیمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر مغایرت درج نمره، عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی و ... در اسرع وقت ملزم به مراجعه به مدیر محترم گروه خواهد بود.
  • دانشجویان موظف هستند در انتخاب واحد، پیشنیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف را رعایت نمایند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی هستند.

فرم دریافت نظرات شما
نام شما: ایمیل:
نظر شما:*
سوال:* 1 + 1 =