کد27868 تاریخ انتشار00:55 - 1397/01/22 تعداد بازدید202    

تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397 مجتمع آموزش عالی

 
 
بسمه تعالی
تقویم آموزشی نیمسال اول 98-1397 مجتمع آموزش عالی سراوان مصوب شورای آموزشی به شرح ذیل است.
نیمسال اول 98-1397
انتخاب واحد دانشجویان 29/2/97 الی 2/3/97
شروع و پایان کلاس­ها 31/6/97 الی 21/10/97
مهلت درخواست مرخصی تحصیلی در نیمسال دوم 1/7/97 الی 4/7/97
حذف و اضافه 1/7/97 الی 4/7/97
بررسی مشروطی نیمسال اول 7/7/97 الی 11/7/97
حذف واحدهای اضافه دانشجویان مشروطی 14/7/97 الی 16/7/97
آخرین مهلت اعلام دانشجویان با غیبت بیش از حد مجاز 7/10/97
ارزشیابی اساتید 15/9/97 الی 30/9/97
آخرین مهلت حذف اضطراری تک درس 7/10/97
شروع امتحانات 22/10/97 الی 5/11/97
تاریخ امتحان پیش ترم 24/6/97 الی 25/6/97
مهلت درخواست حذف پزشکی 13/11/97 الی 24/11/97
 
 
  • دانشجو پس از دریافت کارنامه هر نیمسال در صورت برخورد با مشکل خاص آموزشی نظیر مغایرت درج نمره، عدم درج نمره، قرار گرفتن در وضعیت اخراجی و ... در اسرع وقت ملزم به مراجعه به مدیر محترم گروه خواهد بود.
  • دانشجویان موظف هستند در انتخاب واحد، پیشنیاز دروس انتخابی و ضوابط دروس معارف را رعایت نمایند.
تبصره: دانشجویان ترم آخر از این امر مستثنی هستند.

فرم دریافت نظرات شما
نام شما: ایمیل:
نظر شما:*
سوال:* 7 + 4 =