آرشیو رویدادها

یکشنبه 15 بهمن 1396

دومین همایش ملی مراکز داده زیر ساخت و سرویس ها

دومین همایش ملی مراکز داده زیر ساخت
شنبه 14 بهمن 1396

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات دولت الکترونیک و شهر، هوشمند

کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات دو
چهارشنبه 29 آذر 1396

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی

چهارمین کنفرانس بین المللی وب پژوهی
ﺳﻪشنبه 25 آبان 1395

همایش ملی گیاهان دارویی