مجید جعفری
گروه: گیاه پزشکی
درجه: استادیار
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم:
فکس:
پست الکترونیک: majafari59@yahoo.com  |   وب سایت:
آدرس: سیستان و بلوچستان- سراوان- بلوار پاسداران- جنب فرمانداری- مجتمع آموزش عالی سراوان- گروه گیاهپزشگی
دریافت رزومه بصورت PDF

مهندسی کشاورزی- گیاهپزشکی

نام دانشگاه: علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان

درجه: کارشناسی  ،  تاریخ: 1382/04/10

مهندسی کشاورزی- بیماری شناسی گیاهی

نام دانشگاه: فردوسی مشهد

درجه: کارشناسی ارشد  ،  تاریخ: 1384/07/02

ویروس شناسی و بیماری های ویروسی گیاهی

نام دانشگاه: تربیت مدرس

درجه: دکتری  ،  تاریخ: 1395/05/11

افزایش مقاومت به ویروس موزاییک شلغم (TuMV) در کلزای تراریخته (.Brassica napus L) با استفاده از سازه آر ان آی سنجاق‌سری (hp RNA)

نویسنده ها: مجید جعفری- مسعود شمس بخش- احمد معینی

کنفرانس: بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور

تاریخ: 1395/06/06  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

طراحی، ساخت و مقایسه کارایی سه سازه علیه ویروس موزاییک شلغم (TuMV)

نویسنده ها: مجید جعفری- مسعود شمس بخش- احمد معینی

کنفرانس: بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور

تاریخ: 1395/06/06  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

اولین گزارش ویروس موزاییک خیار (CMV) از مزارع شلغم ایران توسط RT-PCR

نویسنده ها: مجید جعفری- مسعود شمس بخش- عبدالباسط عزیزی

کنفرانس: اولین همایش بین المللی و نهمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران

تاریخ: 1394/03/03  ،  مکان: مرکز همایش های بین المللی دانشگاه شهید بهشتی

تنوع ژنتيکي جدايه های ايراني ويروس موزاييک خيار در مزراع طالبي ورامين

نویسنده ها: سمیه قلی زاده روشنق- شاهین نوری نژاد زرقانی- مجید جعفری- حسینعلی رامشینی

کنفرانس: بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور

تاریخ: 1395/06/06  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

تأثیر ژتوتیپ، غلظت هورمونی و سن ریزنمونه های برگ لپه ای کلزا Brassica napus L بر باززایی آنها در شرایط کشت بافت

نویسنده ها: مهدی سعادتی، مسعود شمس بخش، مجید جعفری

کنفرانس: دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی

تاریخ: 1394/06/20  ،  مکان: پژوهشکده انرژی های نو و محیط زیست دانشگاه تهران

بررسی اثر تاریخ کاشت و روش کاشت در کاهش میزان خسارت ویروس پیچیدگی برگ زرد گوجه فرنگی TYLCV در گلخانه های منطقه بلوچستان

نویسنده ها: مجید جعفری، محرم ولی زاده، جعفر ولی زاده، فاطمه ارتیاعی، مریم بیگمی

کنفرانس: نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

تاریخ: 1389/06/05  ،  مکان: مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

تعیین مهمترین ویروسهای آلوده کننده گوجه فرنگی و کدوییان در مزارع و گلخانه های بلوچستان

نویسنده ها: جید جعفری، محرم ولی زاده، جعفر ولی زاده، فاطمه ارتیاعی، مریم بیگمی

کنفرانس: نوزدهمین کنگره گیاهپزشکی ایران

تاریخ: 1389/06/05  ،  مکان: مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

بررسی اثر ضدقارچی عصاره الکلی ریشه های باززایی شده گیاه دارویی پنیرباد Whitania coagulans بر علیه عوامل بیماریزای قارچی گیاهی

نویسنده ها: مجید جعفری، محرم ولی زاده، جعفر ولی زاده، مریم بیگمی، فاطمه ارتیاعی،

کنفرانس: بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی کشور

تاریخ: 1389/06/05  ،  مکان: مؤسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

شناسایی مهمترین ویروسهای آلوده کننده محصولات گلخانه ای منطقه بلوچستان

نویسنده ها: مجید جعفری، فاطمه ارتیاعی، سید مسعود ضیایی

کنفرانس: پنجمین همایش یافته های منطقه ای غرب کشور

تاریخ: 1390/02/25  ،  مکان: دانشگاه کردستان

فعاليت ضدقارچي ژل و عصاره گياه صبر (Aloe vera L.) بر عليه قارچهاي بيمارگر گياهي

نویسنده ها: مجيد جعفري، محرم ولي زاده، مريم بيگمي، محمد طاهر ميركزهي و ميثم تقي نسب

کنفرانس: هجدهمين كنگره گياه پزشكي ايران

تاریخ: 1387/06/10  ،  مکان: دانشگاه همدان

وقوع لهيدگي هويج توسط Pectobacterium carotovorum در مزارع لرستان

نویسنده ها: ميثم تقي نسب، مليحه ملكي، مهسا عليمي، عبدالقيوم ابراهيمي، مجيد جعفري و حشمت اله رحيميان

کنفرانس: هجدهمين كنگره گياه پزشكي ايران

تاریخ: 1387/06/10  ،  مکان: دانشگاه همدان

بررسي تأثير اسانس و عصاره هاي گياهي بر عليه عوامل بيماريزاي قارچي سيب زميني

نویسنده ها: مجيد جعفري، احمد احمديان، محرم ولیزاده، محمد طاهر ميركزهي و ميثم تقي نسب

کنفرانس: هجدهمين كنگره گياه پزشكي ايران

تاریخ: 1387/06/10  ،  مکان: دانشگاه همدان

بررسي دامنه ميزباني ويروس كوتولگي پيسه اي بادنجان

نویسنده ها: مجيد جعفري، بهروز جعفرپور و ماهرخ فلاحتي رستگار

کنفرانس: هفدهمين كنگره گياه پزشكي ايران

تاریخ: 1385/06/08  ،  مکان: پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

شناسايي، تعيين پراكنش و دامنه ميزباني ويروس كوتولگي پيسه اي بادنجان (EMDV) در استانهاي خراسان شمالي و رضوي

نویسنده ها: مجيد جعفري، بهروز جعفرپور و ماهرخ فلاحتي رستگار

کنفرانس: سومين كنگره ويروس شناسي ايران

تاریخ: 1385/10/10  ،  مکان: دانشگاه علوم پزشكي ايران

شیوع ویروس موزاییک کاهو (LMV) دراستان گلستان

نویسنده ها: سپیده علی جانی - سعید نصرالله نژاد - مجید جعفری - فاطمه زینتی فخرآباد

کنفرانس: اولین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران

تاریخ: 1393/09/10  ،  مکان: تهران- مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار و انجمن حمایت از طبیعت ایران

اولین گزارش ویروس موزاییک پیسک سبز خیار (CGMMV) از بادمجان در ایران

نویسنده ها: مرضیه انتشاری، شاهین نوری نژاد زرقانی، مجید جعفری، حشمت اله امینیان

کنفرانس: کنفرانس بین المللی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی در هزاره سوم

تاریخ: 1396/03/01  ،  مکان: رشت

همردیف سازی چندگانه و رسم درخت فیلوژنتیک به روش Neighbor joining ژن CP ویروس موزاییک کاهو در استان گلستان

نویسنده ها: سپیده علیجانی، سعید نصراله نژاد- مجید جعفری- فاطمه زینتی فخرآباد

نشریه: علمی پژوهشی ژنتیک نوین- 1395-دوره 11- شماره 1

تاریخ: 

بررسی امکان آلودگی، تعیین پراکنش و دامنه میزبانی ویروس کوتولگی پیسه ای بادنجان (EMDV) در استان‌های خراسان شمالی و رضوی

نویسنده ها: مجید جعفری- بهروز جعفرپور- ماهرخ فلاحتی رستگار

نشریه: علمی پژوهشی علوم کشاورزی و منابع طبیعی- 1386

تاریخ: 

Identification, Distribution and Incidence of Important Tomato and Cucurbits Viruses in the Southeast of Iran

نویسنده ها: Valizadeh Moharram- Valizadeh Jafar- Jafari Majid

نشریه: American journal of plant Phisiology (2011)

تاریخ: 

بررسی مقدماتی امکان کاشت پاییزه عدس در شرایط آب و هوایی سراوان

نویسنده ها: سید مسعود ضیائی- احمد نظامی- جعفر ولی زاده- مجید جعفری

نشریه: علمی پژوهشی زراعت- 1393 - دوره 27- شماره 105

تاریخ: 

ارزیابی تحمل به شوری تاج خروس (Amaranthus retrofelexus L.) در مرحله سبز شدن و گیاهچه ای تحت شرایط کنترل شده

نویسنده ها: محسن زعفرانیه-جعفر ولی زاده- سید مسعود ضیایی- مجید جعفری- محبوبه محسنی بابعبدانی

نشریه: علمی پژوهشی بوم شناسی کشاورزی- 1388 - جلد 1- شماره 2

تاریخ: 

بررسی ویژگی های کارآفرینانه دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان

نویسنده ها: زهرا خوشنودی فر- فاطمه ارتیاعی- مجید جعفری

نشریه: علمی پژوهشی پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی-1390

تاریخ: 

عوامل تأثیرگذار بر مشارکت جوانان روستایی در زمینه توسعه کشاورزی - مطالعه موردی : شهرستان کرمانشاه

نویسنده ها: فاطمه ارتیاعی- محمد چیذری- مجید جعفری

نشریه: علمی پژوهشی پژوهش های روستایی- 1390

تاریخ: 

واﮐﻨﺶ ارﻗﺎم ﺗﺠﺎري و ﻻﯾﻦ های ﮐﻠﺰا ﺑﻪ ﺟﺪاﯾﻪ وﯾﺮوس ﻣﻮزاﯾﯿﮏ شلغم

نویسنده ها: ﻣﺠﯿﺪ ﺟﻌﻔﺮي - ﻣﺴﻌﻮد ﺷﻤﺲ ﺑﺨﺶ - احمد معینی

نشریه: علمی پژوهشی و ISI- بیماری های گیاهی

تاریخ: 1395/08/10

بذور آلوده وارداتی کدوئیان عامل استقرار و انتشار جدایه‌های اروپای مرکزی ویروس موزاییک زرد کدو در منطقه ورامین

نویسنده ها: سمیه قلی زاده روشنق، شاهین نوری نژاد زرقانی، حشمت اله امینیان ، مجید جعفری و حسین رامشینی

نشریه: علمی-پژوهشی مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی. 1395. دوره 5،شماره 2

تاریخ: 

ردیابی و تعیین نژادهای ویروس وای سیب زمینی در مناطق عمده کشت محصولات تیره سولاناسه در استان گلستان

نویسنده ها: سیده آزاده سیدی گیلانی، سعید نصراله نژاد، فاطمه زینتی فخرآباد، مجید جعفری

نشریه: علمی پژوهشی- پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی

تاریخ: 1395/12/23

رده بندی ویروس های گیاهی

مترجم: تآلیف و گرد آوری: مجید جعفری- جعفر ولی زاده

تیراژ: 1000

منتشرکننده: معاومنت پژوهشی دانشگاه سیستان و بلوچستان- انتشارات مرندیز

ISBN: 978-600-5145-27-4

مقاله برتر با رتبه نخست در بیست و دومین کنگره گیاه پزشکی ایران در بخش مقالات ویروس شناسی گیاهی

مکان: دانشگاه تهران- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج

تاریخ: 1395/06/06

مقاومت به گیاهان از طریق مکانیسم خاموشی آر ان آ

شناسایی مولکولی ویروس های گیاهی

مقاومت به گیاهان از طریق شناسایی ارقام مقاوم

همکار طرح پژوهشي شماره 425/2/872 دانشگاه سيستان و بلوچستان با عنوان " شناسايي و تعيين دامنه ميزباني بيماريهاي ويروسي گلخانه هاي منطقه بلوچستان"

محقق: 

تاریخ شروع:   ،  تاریخ اتمام: 

مکان: 

مجری طرح پژوهشی شناسایی و بررسی گونه های ویروسی خانواده Geminiviridae آلوده کننده کدوییان در استان سیستان و بلوچستان

محقق: 

تاریخ شروع:   ،  تاریخ اتمام: 

مکان: 

کلونینگ و انتقال ژن به گیاهان

کشت بافت گیاهی و تولید گیاهان تراریخته

طراحی بیوانفورماتیکی سازه های القاکننده خاموشی آر ان ای ویروسی در گیاهان با مکانیسم آر ان ای سنجاق سری (Hairpin RNA, hp RNA)

شناسایی مولکولی ویروس های گیاهی

معاون آموزشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان- دانشگاه سیستان و بلوچستان

تاریخ شروع: 1388/7/1 - تاریخ پایان: 1390/6/31

تاریخ: 

مدیر پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی سراوان

تاریخ شروع: 1387/7/1 - تاریخ پایان: 1388/6/31

تاریخ: 

دبیر گروه پژوهشی خرمای مجتمع آموزش عالی سراوان

تاریخ شروع: 1395/7/10

تاریخ: 

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد- پردیس کشاورزی و منابع طبیعی ابوریحان- دانشگاه تهران- 1395

تنوع ژنتیکی سه ویروس موزاییک خیار، موزایک هندوانه-2 و موزاییک زرد کدو در مزارع خربزه و طالبی ورامین

تاریخ: 

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- 1394

ردیابی نژادهای PVY و تعیین دامنه ميزباني آن در مناطق مهم کشت محصولات زراعي استان گلستان

تاریخ: 

مشاور پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان- 1394

ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزاییک کاهو(LMV) درمنطقه گرگان

تاریخ: 

عضو ثابت گروه تخصصی بررسی تخلفات پژوهشی مجتمع

تاریخ شروع: 95/10/7

تاریخ: 

عضو کارگروه بررسی صلاحیت عمومی اعضای هیأت علمی

تاریخ شروع 1396

تاریخ: 

مدیر گروه رشته های گیاهپزشکی، بیوتکنولوژی کشاورزی، مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی

تاریخ شروع: 1396

تاریخ: 

دبیر کمیته فضای سبز مجتمع

تاریخ شروع: 1396

تاریخ: 

عضو حقیقی شورای نظارت و ارزیابی مجتمع

تاریخ شروع: 1397

تاریخ: 

معاون آموزشی مجتمع آموزش عالی سراوان

تاریخ شروع 97/3/30

تاریخ: 

عضو هیأت رییسه مجتمع آموزش عالی سراوان

تاریخ شروع 97/3/30

تاریخ: 

بیماری های گیاهی

جزوات و تمرینات: 

قارچ شناسی و بیماری های گیاهی

جزوات و تمرینات: 

بیماری های مهم گیاهان زراعی

جزوات و تمرینات: 

بیماری های مهم درختان میوه

جزوات و تمرینات: 

بیماری های فیزیولوژیک

جزوات و تمرینات: 

سم شناسی

جزوات و تمرینات: 

بیماری های سبزی، صیفی و زینتی

جزوات و تمرینات: 

ویروس ها و پروکاریوتهای بیماری زای گیاهی

جزوات و تمرینات: 

ژنتیک مولکولی

جزوات و تمرینات: 

اصول کشت بافت گیاهی

جزوات و تمرینات: 

مبانی کشت بافت و بیوتکنولوژی

جزوات و تمرینات: 

اصول مهندسی ژنتیک

جزوات و تمرینات: 

اصول و روش کار دستگاهها در بیوتکنولوژی

جزوات و تمرینات: 

پروژه بیوتکنولوژی

جزوات و تمرینات: 

مبانی انتقال ژن

جزوات و تمرینات: