حسین جهان تیغ
گروه: احیا و بهره برداری از مناطق خشک و بیابانی
درجه: استادیار
شماره داخلی:   |   شماره مستقیم: 05437630095
فکس:
پست الکترونیک: hjahantigh5@gmail.com  |   وب سایت:
آدرس:
دریافت رزومه بصورت PDF

مهندسی کشاورزی-آبیاری

نام دانشگاه: دانشگاه تهران

درجه: کارشناسی  ،  تاریخ: 1375/06/31

جغرافیای طبیعی-اقلیم هیدرولوژی

نام دانشگاه: تهران مرکزی

درجه: کارشناسی ارشد  ،  تاریخ: 1379/06/23

جغرافیای طبیعی-اقلیم شناسی

نام دانشگاه: علوم تحقیقات تهران

درجه: دکتری  ،  تاریخ: 1386/11/09

بررسی شاخص های گردشگری فرهنگی، هنری با تاکید بر پوشاک قوم ترکمن

نویسنده ها: حسین جهانتیغ- کاظم پارسیانی- سکینه خسروی

کنفرانس: کنفرانس ین المللی توسعه پایدار، راهکار ها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری

تاریخ: 1393/12/06  ،  مکان: دانشگاه هنر اسلامی تبریز

Investigating trend changes of some soil physicochemical properties in floodwater spreading networks using statistical analysis (case study of Suran floodwater spreading

نویسنده ها: , M. Farahi., Arbabi SarjooA. Shafi'ee Dastjerdi, MH. Jahantigh

کنفرانس: The first International Conference on Engineering and Applied Sciences

تاریخ: 1394/12/20  ،  مکان: Dubai- UAE

ظرفیت ها و. موانع گردشگری روستا های تابعه شهرستان گالیکش

نویسنده ها: کاظم پارسیانی- حسین جهانتیغ- تقی عرب

کنفرانس: سومین همایش توسعه پایدار روستایی

تاریخ: 1393/05/22  ،  مکان: همدان

بررسی نقش پسماند در توسعه پایدار روستایی با تاکید بر مشارکت مردمی (مطالعه موری: دهستان ینقاق شهرستان گالیکش، استان گلستان)

نویسنده ها: کاظم پارسیانی- حسین جهانتیغ- تقی عرب

کنفرانس: سومین همایش توسعه پایدار روستایی

تاریخ: 1393/05/22  ،  مکان: همدان

مقایسه روشهای رسوب شناسی در ماسه های بادی دشت سیستان(مطالعه موردی تاسوکی)

نویسنده ها: محسن فراهی- حسین جهانتیغ

نشریه: فصلنامه علمی پژوهشی جغرافیای طبیعی لار

تاریخ: 1393/11/21

Assessment of recreational value of Golestan Pardisan Forest Park Complex using a contingent valuation method a case study in Golestan Province, Gorgan

نویسنده ها: H. Badibarzin, A.R. SDargazi, H. Jahantigh, ,M. Ghavdel

نشریه: Journal of Novel Applied Sciences

تاریخ: 1393/09/12

تاثیر تنش آبی با استفاده از آبیاری بارانی به روش تک شاخه ای بر عملکرد سویا

نویسنده ها: ابوطالب هزار جریبی- ابراهیم هزار جریبی- مهدی ذاکری نیا- قربان قربانی نصر آبادی- حسین جهانتیغ

نشریه: آبیاری و زهکشی ایران

تاریخ: 1393/10/01

کسب رتبه اول روش های تدریس علوم زمین

مکان: شهرستان گالیکش

تاریخ: 1385/11/11

دریافت تایید صلاحیت علمی از پدر اقلیم ایران دکتر علیجانی

مکان: دانشگاه خوارزمی تهران

تاریخ: 1387/10/09

دریافت تایید صلاحیت علمی از پدر کویرشناسی ایران پروفسور کردوانی

مکان: دانشگاه تهران

تاریخ: 1387/08/15

معلم نمونه

مکان: شهرستان کرج

تاریخ: 1372/02/12

بنیاد نخبگان و سرآمدان شاهد و ایثارگر استان گلستان

تاریخ: 1386/07/01

عضو هیات امنا و هیات موسس دانشگاه پیام نور گالیکش

تاریخ: 1383/03/27

عضو گروه تدوین کتب آموزشی مقطع متوسطه اول-هسته تخصصی ریاضی

تاریخ: 1382/07/01

سرگروه زمین شناسی استان گلستان شهرستان گالیکش

تاریخ: 1386/07/01

سرگروه حغرافیای استان گلستان شهرستان گالیکش

تاریخ: 1386/07/01

عضو شورای راهبردی آموزش و پرورش شهرستان گالیکش

تاریخ: 1386/01/25

عضو اتاق فکر پیام نور گالیکش

تاریخ: 1386/08/13

داور دوره های مختلف جشنواره الگوهای برتر تدریس در دروس مختلف

تاریخ: 1385/12/10

عضویت در شورای تحقیقات آموزش و پرورش شهرستان گالیکش

تاریخ: 1382/07/01

عضو و داور بررسی آثار و تالیفات فرهنگیان

تاریخ: 1384/07/01

عضو بررسی و هدایت مقالات گروه کشاورزی دانشگاه پیام نور گالیکش

تاریخ: 1387/07/01

عضو ستاد معین بنیاد شهید و امور ایثارگران شهرستان مینودشت

تاریخ: 1386/07/01

مشاور فرماندار شهرستان مینودشت در امور ایثارگران

تاریخ: 1386/07/01

عضو فعال بسیج

تاریخ: 1362/11/04

عضو کمیسیون های فرهنگی، عمرانی و کشاورزی شورای شهرستان گالیکش

تاریخ: 1378/07/01

داور مجله تخصصی مکان-گروه جغرافیا دانشگاه گلستان

تاریخ: 1389/07/01

داور مجله تخصصی مطالعات نواحی شهری دانشگاه شهید باهنر کرمان

تاریخ: 1395/02/15

عضو شورای پژوهشی و تحصیلات تکمیلی مجتمع آموزش عالی سراوان

تاریخ: 1393/07/01

ناظر علمی کنکور- گروه آزمایشی ریاضی و فنی

تاریخ: 1386/04/07

آب، اقلیم، محیط زیست، اقلیم کشاورزی و هیدرولوژی

تدریس نقشه برداری و نقشه کشی( در دانشگاه تهران و دانشگاه های استان گلستان)

سابقه تدریس در مقاطع مختلف

تدریس در دانشگاه های شرق استان گلستان(گنبد کاووس- مینودشت- گالیکش- کلاله و آزادشهر

تاریخ: 

سابقه مدیریت آموزشی

10 سال

تاریخ: 

هیدرولوژی مناطق خشک- مدیریت منابع آب- سازند های دوران چهارم- مدل فرسایش و رسوب (مقطع ارشد) هیدرولوژی مهندسی- هیدرولیک- مهندسی آب و فاضلاب- هوا و اقلیم کشاورزی- اقلیم و معماری- کارتوگرافی-زمین شناسی مهندسی- مکانیک سیالات- عکس های هوایی (کارشناسی)

جزوات و تمرینات: