حضور خانم دکتر گلدرزهی مشاور امور زنان و خانواده در مجتمع آموزش عالی سراوان در برگزاری دومین نشست مشاوران دانشگاه‌ها در امور زنان و خانواده در محل باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران


به گزارش روابط عمومی مجتمع، دومین نشست مشاوران دانشگاه‌ها در امور زنان و خانواده در محل باغ موزه نگارستان دانشگاه تهران با حضور مقام عالی وزارت و سرکار خانم دکتر ابتکار معاونت محترم رئیس جمهور در امور زنان و خانواده که خانم دکتر گلدرزهی حضور داشت برگزار گردید.

1398/تیر/26

اخبار

ورود به پرتال خبری

آرشیو ویدئوها