اهدای تندیس فداکار ملی دانشجویان ایران به دانشجوی مجتمع آموزش عالی سراوان


نهمین آیین اعطای تندیس ملی فداکاری به دانشجویان ایران، امروز چهارشنبه، ۲۰ آذرماه در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران برگزار و از ۳۰ برگزیده دانشجویی، شامل ۱۲ گروه دانشجویی و ۱۸ فرد دانشجوی فداکار تجلیل شد

1398/آذر/21

اخبار

ورود به پرتال خبری

آرشیو ویدئوها